Gaanoonishinaam

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inakeya’ii Wiiji’iwewin

Ozhibii’igewigamig
20 King Street
Dryden, Ontario
P8N 1B3

1-800-461-5766

supportclerk@kdsb.on.ca

Waabandan gakina KDSB ozhibii’igewigamigoon

KDSB ozhibii’igewigamigoon

Waabandan KDSB Anokiimaaganag ezhi-niibidebii’igaazowaad

Gaa-anokiiwaad